TEL. +48 61 8193118
Mobile: +48 502 10 10 44

Pellet z biomasy roślinnej

Produkcja pelletu jest dziedziną, którą interesuje się coraz szersze grono przedsiębiorców tak jak energią wiatrową. Produkcja pelletu oraz energii z farm wiatrowych
stanowi dochodowy biznes. Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu oraz dostarczaniu kompletnych linii technologicznych do wytwarzania tego rodzaju paliw.
Pozostajemy do Waszej dyspozycji i zachęcamy do współpracy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pellet produkowany jest z naturalnych składników, takich jak, słoma zbóż, siano, słoma rzepaku i inne rośliny energetyczne. Produkcja Pelletu odbywa się na urządzeniach
zwanych „Granulatorami” lub od nazwy produktu „Peleciarkami”. Po przejściu przez matrycę uzyskujemy duży stpień zagęszczenia materiału, dając
paliwo o bardzo dobrych własnościach energetycznych, kaloryczne, zawierające minimalne ilości popiołu.

Podczas spalania peletu z biomasy mamy do czynienia z tzw. "zerową emisją CO2 ". Wiąże się to z faktem, że
roślina w trakcie wzrostu pochłonie tyle dwutlenku węgla, ile uwolniło się do otoczenia w trakcie jej spalania. Popiół
ze spalenia peletu można używać jako nawóz mineralny, ze względu na wysoką zawartość pierwiastków ważnych dla wzrostu roślin. Pelet słomiany jako
paliwo energetyczne zawiera stosunkowo dużą zawartość części lotnych, sprawiających, że spalanie tego paliwa odbywa się z wysoką efektywnością. Jednocześnie zawartość popiołu i
wilgoci utrzymuje się na stałym, niskim poziomie.

PODSTAWOWE PARAMETRY OFEROWANEGO PELETU

Parametr
Wartość opałowa
Ciężar nasypowy
Wilgoć całkowita
Popiół
Jednostka
GJ/Mg
Mg/m3
%
%
Pelet ze słomy
15-18
600
6.12.2012
3-9